Resurs 11 Resurs 10

Mogul - på plats under Episerver Ascend i Las Vegas

< Tillbaka

6 mars 2017

Mogul representerades av Marija Jemuovic, Episerver Most Valued Professional och Johan Svanborg, Episerver Tech Lead.

26 februari till 1 mars arrangerades Episerver Ascend på The Cosmopolitan of Las Vegas, i Las Vegas. Episerver Ascend är ett väldigt bra tillfälle för Mogul att nätverka och utbyta erfarenheter. I höstas arrangerades Episerver Ascend i Stockholm, Mogul medverkade även då.

Jeroen Stemerdink, Marija Jemuovic och Johan Svanborg
Jeroen Stemerdink (Valtech), Marija Jemuovic (Mogul), Johan Svanborg (Mogul)

Några av ämnena var Episerver kampanjer, artificiell intelligens samt automatiserad personifiering. På scenen stod bland annat Scott Hanselman från Microsoft och Mel Robins från CNN.

“The event was splendid! Partners, customers and Episerver - all in one place. Lots of opportunities for networking and sharing experiences. Episerver has put lots of focus on personalization features, now called Episerver Perform that are going to empower especially Commerce solutions. Parts from that, Microsoft was the main sponsor and even in keynote, Allan Thraen showed using of MS AI features in an Episerver solution. Code bash, that took place the last day, in which I also participated, had a goal of creating a simple and useful solution using Microsoft Cognitive Services where a machine can ex. recognize a mood from a photo and based on that, approve or reject publishing of a page.”
Marija Jemuovic, Mogul Balkan

Marija Jemuovic höll i två stycken mycket lyckade workshops, så kallade ”labs”. Varje deltagare hade en egen skärm för att på ett interaktivt sätt kunna öva i enighet med det som Marija gick igenom. Den första workshopen "Figuring out the best way to use Episerver Forms" riktades både mot redaktörer och utvecklare. Marijas mål var att på ett inspirerande sätt visa hur man kan använda formulär för att hjälpa till att lösa gemensamma affärsbehov. Formulär har genomgått en otroligt stor förändring när det gäller flexibilitet, Marija försökte därför demonstrera detta genom praxis.

Den andra workshopen ”Creating and Packaging an Addon” var ett renodlat labb för utvecklare och techsidan. Addons är ett hett ämne just nu och Marijas mål var därför att försöka avmystifiera skapandet av Addons. Hon gick igenom den oro som finns relaterad till kommersiell vs öppen källkod och vikten av underhåll. Deltagarna fick även lära sig hur man skapar och felsöker en addon. Marija berättade även om Moguls produkt SEO Manager som är byggt för Episerver 6.

Mogul har två stycken EPiServer Most Valued Professional, Marija Jemuovic och Daniel Ovaska. Att vara experter på Episerverbaserade lösningar är Mogul givetvis mycket stolta över och är en av beståndsdelarna i att vara en digital partner för våra kunder.

Mer information om Episerver.

Det händer mer hos oss

Läs fler nyheter