Resurs 11 Resurs 10

Det här är Moguls svar på #sistabriefen

< Tillbaka

14 december 2017

Vi på Mogul har mottagit #sistabriefen och självklart tar vi oss an uppdraget och accepterar utmaningen. Det här är vårt svar på hur vi arbetar för att säkerställa en trygg arbetsplats för våra anställda.

Moguls svar på #sistabriefen

För oss är det en självklarhet att ställa oss bakom och göra det vi kan för att påvisa en förändringDels för oss själva men även för att kunna bidra med goda tips till våra kunder och kollegor i branschen. Vi fördömer alla former av trakasserier och tolererar inte att sådant förekommer på vår arbetsplats. 

“Jag som alla andra blir förfärad över de berättelser som sprids genom #metoo. Det känns därför självklart att vi på Mogul nu sätter fullt fokus på dessa frågor och ser till att det blir en naturlig del av vårt dagliga arbete.”  
Fredrik Lundin,
Design- och strategichef på Mogul. 

En av våra viktigaste värderingar på Mogul är att sträva efter en familjär och trygg stämning. För att lyckas med det så behöver vi diskutera, lyfta upp och arbeta aktivt med de frågor som #sistabriefen berör. Vi har nolltolerans mot diskriminering, trakasserier och övergrepp bland oss anställda, våra kunder och våra samarbetspartners. Vår arbetsplats ska vara en källa till glädje, arbetslust, gemenskap och professionell utveckling. Vi deltog på Make Equals seminariumHur går vi vidare efter #metoo”. Seminariet har sedan återberättats för samtliga på Mogul. Vi vet att vi inte är perfekta och tänker därför fortsätta att arbeta med dessa viktiga frågor som på så många sätt egentligen bör vara en självklarhet. 

För oss är det inte bara viktigt att alla medarbetare har god kännedom om vår arbetsmiljö- och jämställdhetspolicy. Men ännu viktigare är att man känner sig inkluderad och att vi har en öppen dialog. Policies i all ära, men det blir inte sällan just bara skrivna ord. Vi vill ha ett gemensamt synsätt på hur vi är en inkluderande, välkomnande och trygg arbetsplats och samarbetspartner för våra kunder.

Vi lovar att:

 • Inom närmsta månaden genomföra Make Equal Analytics”. Anonym enkät med möjlighet till uppföljning.
 • Genomföra workshops: samtliga medarbetare ska medverka i samtal/diskussion med utgångspunkt i #metoo och #sistabriefen. Vad vi står för och vad som är ok/inte ok hos oss. 
 • Värdera våra kollegors åsikter och ideér jämlikt. 
 • Att tydligt berätta om Moguls kultur, värdegrund och hur vi arbetar med de frågor som #sistabriefen i möten och pitch-sammanhang.
 • Fortsätta med vår nolltolerans mot diskriminering, trakasserier och övergrepp.
 • Uppdatera och förankra alla våra policies för att bli ännu tydligare.
 • Ha tydliga kontaktvägar till vem som medarbetare vänder sig till om personen själv upplever trakasserier eller ser någon som far illa.
 • Agera skyndsamt, tydligt samt polisanmäla eventuella händelser.
 • Ständigt sträva efter en jämställd arbetsmiljö, både gällande anställda och i våra team-uppsättningar. 
 • Ha ett ännu tydligare fokus i rekryteringsarbetet för att nå jämn könsfördelning i våra olika yrkesroller.
 • Kontinuerligt följa upp och se till att ovanstående punkter är levande och en del av vår kultur på Mogul.

Stort tack för ett viktigt initiativ.
Det kommer göra skillnad på Mogul, för branschen och i världen.

 

Undertecknat av Moguls ledningsgrupp:
Madeleine Fange, VD
Fredrik Hörnsten, Affärsutvecklingschef
Fredrik Lundin, Design- och strategichef
Niklas Annerborn, Affärs- och verksamhetsutvecklare
Thomas Odhelius, Teknikchef

Malin Niklasson

Ansvarig för Marknad och PR
+46 762 287 384