Resurs 11 Resurs 10

Digitaliseringens påverkan

Strunta i alla buzzwords, vi försöker förklara vad det är som händer.

Digitaliseringen och utvecklingen av ny teknik sker i en rasande takt och öppnar upp helt nya digitala möjligheter för din verksamhet. Vi är övertygade om att du som tar till vara på dessa möjligheter kommer att skapa en bättre värld för dina kunder, medarbetare och partners. Det handlar inte bara om att effektivisera dina processer, digitaliseringen påverkar hela din verksamhet: den interna organisationen, dina tjänster och produkter samt all din kommunikation. 

Kommunikation

Dagens kommunikationskanaler blir alltmer digitala. Hur du använder dessa är avgörande för hur ditt företag upplevs. Oavsett om du erbjuder en fysisk eller digital tjänst/produkt så förväntar sig dina kunder att du har en digital närvaro. Kommunikationen ska vara personlig, transparent och en del din tjänst/produkt, snarare än en säljande beskrivning.

Den digitala kommunikationsutvecklingen är positiv då det innebär att om du som företag är digital, konsekvent och transparent sannolikt blir kundens första val. 

Kommunikation

Produkter och erbjudanden

Transparensen i den nya digitala världen gör att företag ständigt måste tänka på sin affärsutveckling. Det gäller alla erbjudanden, produkter och tjänster. Det är här som både den stora utmaningen och möjligheten finns - att innovativt hitta de bästa digitala teknologierna för att förbättra, förenkla och förstärka ert befintliga erbjudande.

Tillverkare av fysiska produkter som kan addera värdefull digitalt innehåll skapar sig en konkurrensfördel.

Produkter och erbjudanden

Processer och organisation

Digitala lösningar som webbplatser, kundportaler och intranät har gått från något du “bara ska ha” till någonting som verkligen påverkar din organisation. Många företag investerar stora pengar i verksamhetsstödjande system, men i många fall blir det bara dyra investeringar med tveksam nytta. Det beror ofta på att lösningen inte är utformad utifrån användarens och organisationens behov.

Inför varje nytt digitalt initiativ måste du utgå från dina kunder/medarbetare. Kraven ska ställas utifrån dem - processer, teknik och organisation får anpassas därefter.

Processer och organisation

Lösningen är att satsa på digital transformation.

Så arbetar vi med digital transformation