Mogul

Vad kan vi hjälpa dig med?

Den digitala tekniken har en enastående förmåga att erbjuda människor att lösa uppgifter och problem oberoende var man befinner sig, när man vill göra det och vilka man vill göra det tillsammans med. Tekniken är inte längre ny, men det tillkommer hela tiden nya möjligheter att utnyttja den.

Möjligheten att stödja förändringsprocesser med hjälp av digitala lösningar är många gånger överraskande stor, antingen det gäller att förbättra kunskapsöverföringen i en organisation eller att effektivisera en försäljningsprocess.Något förenklat kan man säga att det finns tre områden där digitala lösningar har en viktig roll:

Driva förändring

Den kanske viktigaste egenskapen att utveckla för många av dagens organisationer är förmågan att förändras. Förändringstakten är radikalt mycket snabbare idag än för bara tio år sedan och globalisering tillsammans med ny teknik driver på denna utveckling. Den digitala tekniken gör det möjligt att skapa nya arbetssätt och stöttar också när förändringar ska genomföras.

Genom att digitalisera processer och arbetssätt skapas förutsättningar för att snabbare och mer genomgripande få alla i organisationen att följa med i förändringen. 

Öka effektiviteten

Att ständigt bli bättre på det man gör är ofta det som skiljer framgång från motgång när marknaden kännetecknas av ett överflöd av produkter och tjänster. För den som vet hur man utnyttjar tekniken rätt är det enklare att skaffa ett försprång. Det behöver inte längre vara frågan om långa och dyrbara implementationer av stora system, den nya tekniken gynnar kreativa lösningar för att bygga bort flaskhalsar, minimera slöseri, koppla samman organisatoriska silos och engagera kunder.

Ständig förbättring behöver inte vara något som pågår då och då utan kan bli en kontinuerlig process när mätning, analyser och optimering varken behöver vara administrativt krävande eller särskilt kostsamma.

Stärka samarbetet

Stora organisationer är komplexa varelser och samarbete kräver både styrning, delaktighet, verktyg för att dela information och verktyg för att mötas. När vi lyckas samordna alla dessa delar med hjälp av modern teknik så skapas både individuell produktivitet och organisatorisk effektivitet. Dessutom ökar förändringskraften. Potentialen inom det här området är ofta större än man föreställer sig eftersom gränserna mellan den egna verksamheten, underleverantörer och kunder kan öppnas.

Detta är inget nytt, en del av det som tidigare gjordes internt är idag ”outsourcat” inte bara på underleverantörer utan också på kunder. Men det finns mycket mer att göra på det här området.