Mogul Enterprise Search

Mogul Enterprise Search

En söktjänst från Mogul

Mogul har paketerat en komplett söktjänst, baserad på världsledande sökservern Solr, som hjälper dina besökare att snabbt och enkelt hitta det de söker. Moguls söktjänst kan integreras med de flesta av marknadens ledande webbpubliceringssystem, och fungerar lika bra på din externa sajt som i din e-handel eller ditt intranät. Med vår söktjänst får du all basfunktionalitet till ett fast lågt pris.

I dagens webbpubliceringssystem (CMS) är sökfunktionaliteten i regel begränsad. Detta medför ofta att användarna tror att informationen de letar efter inte finns på webbplatsen, trots att den gör det. Många söktjänster saknar bland annat hantering för felstavning, vilket innebär att en sökning på ”Fredrik Reinfelt” inte ger några träffar eftersom den rätta stavningen är ”Fredrik Reinfeldt”.

Mogul har, med användaren i fokus, paketerat en söktjänst baserad på Solr - open source-sökservern som används på flera av världens största webbplatser. Söktjänsten kan enkelt integreras med marknadens ledande CMS såsom EPiServer, Sitecore, Sitevision, Litium, Drupal, Wordpress, Polopoly, SharePoint och Liferay.

Fast pris och snabb uppstart

Genom att basfunktionaliteten levereras till fast pris, med lägre kostnad än om motsvarande utveckling gjorts från början, ger det en lägre totalkostnad men också en möjlighet att satsa lite extra på att utveckla de delar som gör ert företag unikt. Att redan från början kunna visualisera tjänsten gör det också lättare att ta ställning till vilka möjligheter som finns och vilka funktioner som behövs för att möta era krav.

Basfunktionalitet som ger ökad kundnöjdhet:

Type-ahead

Söktjänsten visar sökordsförslag samtidigt som du skriver.

Stavningshjälp

Söktjänsten kan söka fonetiskt, vilket innebär att du t ex får träff på ”Stiernswärd” och ”Stjärnsvärdh” vid en sökning på ”Stiernsvärd”

Inga begränsningar i sökdialogen

Sökningar kan ske på ord, del av ord eller fraser. Trunkering och booleska operatorer (AND, OR, NOT) kan självklart användas.

Bortse från oväsentliga tecken

Genom normalisering hanteras svårhanterliga tecken såsom bindestreck och diakritiska tecken. Detta gör att en sökning på exempelvis ”Ann-Sofie” ger träff även på ”Annsofie”.

Menade du?

Tack vare den kraftfulla funktionen för stavningsstöd identifieras felstavningar omgående och ett förslag på den rätta stavningen ges direkt.

Sökresultatsida med överblick

Sökresultatsidan ger dig god överblick på träffarna och via den kraftfulla rankingfunktionen visas de mest relevanta träffarna först. Informationen kan grupperas och kategoriseras utifrån valfritt definierade kategorier. Träfflistan pagineras och kan enkelt sorteras utifrån definierade kriterier, t.ex. datum eller relevans.

Vi inleder med en workshop

Vår söktjänst finns i både Java och .NET och är enkel att implementera tack vare enkel integration på hela webbplatsen. Du kan dessutom komma igång med färdiga sök- och resultatsidor innan du skapar egna anpassade söksidor.

Du väljer själv om du vill ha söklösningen som en molntjänst (SaaS) eller om den ska installeras i din egen driftsmiljö on site.

I leveransen ingår en halvdags workshop för att bestämma ingående kategorier, vilka datakällor som ska indexeras, validering av information, eventuella förändring av den standardiserade sökresultatsidan. Till lösningen kan företagsspecifika krav läggas till.