Mogul

Atlassian JIRA Add-on

JIMO Monitoring Integration för JIRA

JIMO Monitoring Integration är en Add-On till JIRA, utvecklad av Mogul. JIMO kopplar samman ditt övervakningssystem med JIRA, och skapar automatiskt ärenden och events i ditt ärendehanteringssystem. JIMO möjliggör tvåvägskommunikation mellan op5 och JIRA och ser till att ärenden automatiskt uppdateras från JIRA medan service- och monitoreringsstatistik visas i realtid.

JIMO Monitoring Integration för JIRA är en Add-On som möjliggör bevakning av din infrastruktur, servar och applikationer direkt i JIRA. Genom att integrera monitoreringssystemet op5, och snart även Nagios med JIRA, skapar JIMO automatiskt ärenden, bekräftelser och komplett statusöverblick i ditt JIRA.

JIMO för JIRA 6 är en lösning som ger IT-Ops, DevOps och Service Teams verktyg att fullända och effektivisera processer och SLA Compliance. Kombinationen av två state-of-the-art IT Managementsystem gör att du kan dela ansvar och information genom att delegera, prioritera och arbeta tillsammans för att lösa problem i infrastruktur och miljöer.

Tvåvägskommunikation mellan JIRA och monitoreringssystem

Med JIMO får du full integration och tvåvägskommunikation mellan JIRA och op5 Monitor. JIMO lyssnar till alla händelser i op5 och skapar direkt ärenden i JIRA när problem identifieras på dina hostar och tjänster. När problemet är löst uppdateras ärendet automatiskt. JIMO matchar status med de olika stegen i arbetsflödet och problem med prioritet. Komponenter, ärendetyper, kommentarer och rapportörer konfigureras per projekt i JIRA.

När ärendet i JIRA är under arbete kommuniceras ändringar kontinuerligt tillbaka till op5, och problem bekräftas och kommenteras. Med JIMO kan du vara säker på att båda systemen alltid är synkroniserade!

Statusöverblick infrastruktur i JIRA

JIMO ger dig en användarvänlig statusöverblick över monitorerade hostar och tjänster direkt i dina JIRA projekt, och visar aktuell status samt relaterade ärenden. Relevant information förs in i JIRA och förser IT-Operations, DevOps och Service Desk – till och med projektteamet – med exakt och korrekt information i deras favoritverktyg, JIRA. 

Med JIMO får du även statistik för antal problem och varningar per hostar och tjänster i projektet.

Enkel installation direkt i JIRA

Installera JIMO direkt i JIRA och koppla samman med din op5 Monitor. Genom några enkla steg är du igång och kan monitorera utvalda hostar, tjänster och applikationer i dina JIRA-projekt. Ingen ytterligare konfiguration i dina övervakningsservrar behövs!

Kom igång med monitorering i JIRA

JIMO Monitoring Integration för JIRA finns tillgänglig i en 30-dagars kostnadsfri testversion, så att du kan påbörja din utvärdering i JIRA direkt. Det är även enkelt att kombinera den med en fri utvärdering av JIRA och op5.

Köp JIMO Monitoring Integration för JIRA

Kontakta oss för att köpa JIMO direkt, eller för en PO eller offert i din lokala valuta och för erbjudanden och paket. Eller köp en licens direkt från Atlassian Marketplace.

Systemkrav

Den nuvarande versionen av JIMO kräver op5 Monitor 5.7 eller senare version tillsammans med JIRA 6.
Kommande versioner kommer att inkludera stöd för andra övervakningssystem som exemplevis Nagios.
Informera oss om du vill se stöd för fler system i JIMO – kontakta oss

Buy JIMO from the TAtlassian Marketplace