Vad vi kan

Digitala lösningar som gör livet enklare

Allt vi gör ska användas av människor. Därför är våra metoder för att identifiera och förstå användarnas behov nyckeln till de mål våra uppdragsgivare har. Så vårt erbjudande är digitala lösningar som gör livet enklare, på jobbet och privat. 

Best practice får du på köpet

På Mogul levererar vi i snitt en ny lösning varje arbetsdag. Det gör att vi lever i ett enormt flöde av ídéer och kunskaper som ständigt testas och förbättras. Resultatet är en unik kunskapsbank som du som kund får på köpet när du arbetar med oss.

Bildbeskrivning

En expert eller ett komplett team

Genom den bredd som Mogul har kan vi alltid bemanna rätt utifrån behovet av kapacitet och kompetens i varje moment av ett projekt. Behöver du en expert på digital design så får du det. Krävs ett helt utvecklingsteam så får du det. 

beskrivning

Hela vägen från idé till förvaltning

Mogul är uppbyggt för att vara en helhetsleverantör. Det innebär att vi har kompetenser som sträcker sig från strategi till förvaltning, samt supportrutiner och stödsystem som gör att vi långsiktigt kan leverera mer värde för pengarna.

beskrivning

Ett klimat som gynnar innovation

Våra dagar präglas av ett ständigt problemlösande och utbyte av idéer. Det har skapat ett klimat som kännetecknas av en nyfikenhet på vad till exempel en javautvecklare kan tillföra en designer och tvärtom. I sådana möten skapas allt som oftast innovation.

Beprövade tekniklösningar

Vi strävar efter att ha en teknikinriktning som gynnar effektivitet, trygghet och långsiktighet.  Microsoft-, IBM- och Java-baserade system är vårt fokus. Men vi använder även beprövade Open Source-plattformar, bland annat från Atlassian.