Mogul

Enklare boende med Uppsalahem

Uppsalahem har lanserat en ny, mobilanpassad webbplats, som kommer ge såväl hyresgäster som bostadssökande bättre service.

Uppsalahem, som varit Uppsalas ledande bostadsbolag sedan 1946, tar nu på allvar steget in i den digitala tidsåldern med lanseringen av en helt ny webbplats. Fokus ligger på att i första hand förbättra servicen till hyresgäster och bostadssökande. Detta sker inte bara genom att Mogul skapat en mer användarvänlig webbplats med fler digitala tjänster, utan också genom att processer som tidigare sköttes manuellt blivit automatiserade.

Målet är att detta ska leda till mindre belastning på den telefonbaserade uthyrnings- och kundtjänstverksamheten, bland annat genom att antalet enkla och återkommande frågor minskar. På så sätt kommer kundtjänsten få större utrymme att ge kvalificerad hjälp när det behövs.

Utvecklingen av Uppsalahems nya webbplats startade med en gedigen förstudie, som bland annat innehöll djupintervjuer med fokusgrupper för att identifiera användarnas behov. Utifrån kunskaperna från förstudien skapade Mogul sedan en prototyp som användes för tester och förankring hos de olika intressenterna inom organisationen. Tack vare den metoden kunde den tekniska utvecklingen bli mer effektiv samtidigt som kvalitetssäkringen underlättades.

Förutom ny design och ny, förbättrad funktionalitet har Mogul också gjort webbplatsen responsiv. Det innebär att den automatiskt anpassar sig till den enhet som användaren har, oavsett om det är en dator, en läsplatta eller en mobil. Eftersom en majoritet av internetanvändarna nu använder en mobil när de utför tjänster på webben så innebär även detta en påtaglig förbättring av Uppsalahems service.