Mogul

Gemensam bostadskö för hela Uppsalaregionen med Uppsala Bostadsförmedling

Medborgare i Uppsalaregionen har nu för första gången tillgång till en effektiv gemensam digital bostadsförmedling - Uppsala Bostadsförmedling. Mogul har haft en strategisk roll i utvecklingen av tjänsten.

Fastighetsägarna är många och det finns flera olika köer med olika regler som bostadssökande behöver förhålla sig till. Målet med tjänsten är att effektivisera hela processen och skapa en enda gemensam bostadskö för både privata och kommunala hyresvärdar där alla lägenheter förmedlas via en effektiv och transparant bostadsförmedling. 

”Med kundupplevelsen i fokus har vi tillsammans på kort tid skräddarsytt en modern och enkel förmedlingstjänst som möjliggör för bostadssökande att söka hyresrätter i hela Uppsalaregion, enkelt och tryggt”, säger Tala Raha, kommunikationsansvarig på Uppsala Bostadsförmedling.

Baserat på Moguls prisbelönta tidigare erfarenhet av att arbeta fram Uppsalahems nya webbplats fick vi förtroendet att vara med och ta oss an denna gigantiska utmaning.

En lösning – tre system
Mogul har under processens gång hjälpt Uppsala Bostadsförmedling med att ta fram krav, processer, design och implementation. Den publika webbplatsen är bara en liten del av tjänsten som utvecklats. Bakom fasaden finns ett nytt affärssystem och ett extranät riktat till hyresvärdar och förmedlare.

  1. Verksamhetssystemet
    Förmedlarna på Bostadsförmedlingen har ett verksamhetssystem där de kan hantera alla sökande, lägenheter och tilldelningsprocesser i bakgrunden. Här administreras intresseanmälningar, betalningar, automatiska kreditkontroller, kösystem och redovisningsunderlag.
  2. Extranätet
    Hyresvärdarna har fått ett extranät som hjälper dem att administrera deras hyresrätter och hantera föreslagna kontraktspersoner. 
  3. Den publika webbplatsen
    På den publika webbplatsen kan sökande registrera sig, betala och hitta sin drömbostad. Bostadssökande kan även lätt hitta och hantera sina intresseanmälningar. Webbplatsen har också stöd för att hantera en sökandes processer kring visning av bostäder, uppladdning av intyg, utvärderingar av kriterier och tilldelning. 

Utmaningen designmässigt och ur ett användarperspektiv har varit målgruppen, som i detta fall är alla. Det vill säga alla  som som söker hyresrätter i Uppsalaregionen med allt vad det innebär. Eftersom webbplatsen endast lanserades på svenska så fanns det en utmaning att skapa ett så enkelt och intuitivt användargränssnitt som möjligt, så att i princip vem som helst förstår webbplatsen, även om man inte kan språket. Alla ska kunna förstå och använda sig av webbplatsen, oavsett ålder, språksvårigheter eller eventuella funktionsnedsättningar.

Detta resulterade i att vi tog fram en ren och minimalistisk design med fokus på innehåll och funktion. Vi har arbetat med en enkel och tydlig typografi, färger och symboler. Varje färg har en prioritet i hierarkin, rosa för viktig information, grön för mindre viktig och blått för navigation.

Resultatet blev en succé
1 juni 2016 invigdes Uppsala Bostadsförmedling högtidligt av finansminister Magdalena Andersson. Minuterna efter lanseringen stormade det in tusentals sökande, betalningar och intresseanmälningar. Allt gick enligt plan, den tekniska lösningen levererade och succén var ett faktum.

Det flera bostadsförmedlingar runt om i landet påstod var omöjligt under 2 år, var bevisligen möjligt. Det går att bygga upp en digital bostadsförmedling från ett blankt papper, sätta ihop ett utvecklingsteam, anställa personal, bygga verksamhetssystem, sätta processer - allt detta på bara några månader.

”Vi är glada att ända från idéstadiet få vara med och bidra till den viktiga människocentrerade digitala transformation som pågår i samhället. Denna tjänst går helt i linje med Moguls mission att förbättra tillvaron för människor både privat och yrkesmässigt.”, säger Ola Persson, digital affärsutvecklare på Mogul.

Fakta om projektet
Uppdrag: Skapa en digital bostadsförmedling
Projektets omfattning: Kravinsamling och processer, projektledning och agil metodik, koncept och design, teknisk implementation
Teknik: Episerver 9, html 5, Bootstrap, REST, .NET, MVC
Webbplats: https://bostad.uppsala.se