Mogul

Telge Energi och Solupproret

Målet var 15000 namn. När Solupproret redan en tredjedel in i kampanjperioden hade 21000 underskrifter till sin namninsamling för sänkt skatt på ren el överlämnades dessa till Sveriges IT- och Energiminister, Anna-Karin Hatt.

När Telge Energi introducerade solkraft i sin portfölj ville de göra en mångkanalig lanseringssatsning. Mogul fick, tillsammans med Masscreation, uppdraget att skapa en kampanj och i september 2012 lanserades solupproret.se i både sociala och andra digitala medier.

Solupproret lanserades i september 2012 med syftet att påverka regering och riksdag så att skatten på ren el sänks, och att ren el därmed blir ett attraktivare alternativ ur konsumentsynpunkt. Den 5 juni 2013, på Världsmiljödagen, överlämnades 21.000 namn till Sveriges IT- och Energiminister, Anna-Karin Hatt. Detta var en tredjedel in i den planerade kampanjperioden. Målen överträffades långt bortom förväntningar, och initiativet lovprisades av minister Anna-Karin Hatt vid överlämningen vid Nybrokajen i Stockholm. 

”Målet med kampanjen har varit att förstärka Telge Energis varumärke som miljöaktör, öka kundunderlaget samt att göra en konkret insats för miljön”, skriver Telge Energi och Masscreation i ett pressmeddelande.

För att lansera denna tjänst internt och externt behövdes en flerkanalstrategi som kunde skapa större uppmärksamhet till en lägre budget. Lösningen var att paketera kampanjen på ett sådant sätt att vem som helst kunde engagera sig för klimatet och miljön – vare sig de funderat på att byta elleverantör eller inte – och därmed göra alla som engagerade sig till ambassadörer för budskapet.


– Lanseringen har gått över förväntan och överträffade de satta målen redan efter en tredjedel av den planerade kampanjperioden, säger Magnus Westerberg, Strategy & Communications Director på Mogul. De som skrivit under har delat med sig på Facebook, Twitter och Instagram, vilket gett lanseringen spridning långt utanför de köpta medierna.

– Det är framgångsrikt när flera digitala kanaler samverkar och att sociala medier fungerar som tekniska kommunikationsplattformar för att samla in namnunderskrifter. Den har gett ringar på vattnet såsom bara digitala medier kan göra, avslutar Magnus Westerberg.


Mogul har varit leverantör för samtliga lösningar för webb och har byggt kampanjsajten där besökaren kan läsa Solupprorets manifest, och lära sig mer om solkraft och solenergi. Moguls arbete har innefattat digital strategi, utveckling av solupproret.se, nya köpflöden, digital strategi, SEO och copy.