Swedish Standards Institute, SIS

SIS hade en webb och e-handel som inte längre gjorde jobbet tillräckligt bra. Mogul fick uppdraget att ta fram en ny, modern lösning.

Vi inledde arbetet med en förstudie där vi bland annat grundligt analyserade vilka användarna är och vad de har för behov när de besökar sajten. En stor utmaning var att skapa en struktur som dels visar upp bredden på SIS verksamhet och dels underlättar för användarna att utforska innehållet.

Vi ägnade också mycket tid åt att förenkla beställningsflödet. Förstudien ledde fram till en prototyp på sajten och eftersom både den och samarbetet fungerade bra fick vi uppdraget att utveckla lösningen på EPiServer och eNova (för e-handelsdelen).

Besöken ökade med 40 procent

När den nya lösningen lanserades visade det sig att resultatet på många sätt överträffade förväntningarna. Besöken på sajten ökade med 40 procent (!), konverteringsgraden förbättrades och sökningarna på sajten blev träffsäkrare. 

Kort om SIS

SIS, Swedish Standards Institute, är en medlemsbaserad, ideell förening som är specialiserad på nationella och internationella standarder. SIS är marknadsledande på standarder i Sverige. Verksamheten består dels av framtagande av nya standarder genom tekniska kommittéer där medlemsföretagen deltar, dels av försäljning av standarder och publikationer inom området.SIS drygt 12000 kunder som kommer från många olika håll, börsföretag, små och medelstora företag, kommuner, landsting, myndigheter och organisationer.

Fakta om projektet

Uppdrag: Utveckling av e-handelslösning. 
Omfattning: Förstudie, logisk och grafisk design, systemarkitektur, plattformsval, teknisk utveckling, SEO.
Teknik: EPiServer, eNova