Mogul

Webb

Nordax Bank

Nordax Banks arbetar sedan länge framgångsrikt med direktmarknadsföring för att rekrytera nya kunder. Samtidigt insåg man att den befintliga webbplatsen skulle kunna stödja försäljning på ett mer effektivt sätt. Nordax valde Mogul som partner för vår kunskap inom digital strategi och design i arbetet att skapa en ny webbplats, även Moguls omfattande kunskap om teknikplattformar för content management samt stora erfarenhet inom bank och finans var en viktig parameter vid val av partner.

I detta arbete har Mogul fungerat som rådgivare vid utformning av den nya webbplatsen, val av teknikplattform samt implementation. Samarbetet är långsiktigt och omfattar samtliga marknader där Nordax är aktiv.

Samarbete med marknad och IT

Arbetet har bedrivits genom rådgivningsworkshoppar och konsultationsinsatser inom bland annat design och teknik. Vid utformningen av den nya webbplatsen har Mogul varit rådgivande till marknadsavdelningen. Teknikfrågar har hanterats med Nordax IT-avdelning. Webbanalys och sökbarhet var också två områden där Nordax konsulterade Mogul. Nordax använder nu Moguls produkt SEO-Manager för EPiServer.

Framgångsrik lansering i Tyskland

Under december 2014 lanserades den tyska webbplatsen på den nya plattformen. Och den svenska webbplatsen lanserades i slutet av februari. Webbplatsen fick ett mycket bra mottagande med ett bra flöde av inkommande låneansökningar. Samarbetet fortsätter med nya marknader och uppdateringar under 2015.

Fakta om Nordax Bank

Nordax Bank AB erbjuder in- och utlåning till privatpersoner i Sverige, Norge, Finland, Danmark och Tyskland. De är idag cirka 200 anställda. Nordax har sedan starten 2004 haft en stadig tillväxt och har årligen runt 100 000 aktiva kunder.

Organisationen präglas av ett stort kunnande och engagemang, i kombination med korta beslutsvägar. Det är en bra grund för att kunna ge varje enskild kund en personlig och anpassad service.

Fakta om projektet

  • Uppdrag: Ny webbplats
  • Omfattning: Stöd vid utformning av webbplats, stöd vid val av teknikplattform, produktion av ny webbplats.
  • Plattform: EPiServer CMS, SEO-Manager