Förstudie Åklagarmyndigheten

Mogul har genomfört en förstudie för Åklagarmyndigheten för att lägga grunden för utformning av en modern responsiv webbplats och för ett implementationsprojekt under 2015.

Åklagarmyndigheten har idag en befintlig webbplats som bygger på EPiServer 5. Webbplatsen är i behov av responsivitet och andra moderniseringar. Mogul fick möjlighet att presentera sitt upplägg för att ta fram design och krav och Åklagarmyndigheten valde att beställa en förstudie av Mogul.

Beprövad arbetsmodell

Förstudien bedrevs enligt Moguls beprövade fyrstegsmodell som genom workshoppar och analys definierar behoven och konkretiserar dem i form av strategi, innehåll, interaktionsdesign och grafisk design. Parallellt tas förslag på en teknisk lösning fram, utifrån en kravanalys. 
Vårt arbetssätt gör att vi snabbt får ett synligt resultat som definierar fokus, användare, prioriteringar och riktlinjer för projektet och ger beslutsunderlag för framtida arbete och stöd för hantering av interna synpunkter och önskemål.

”Mogul tog effektivt fram en ny användarvänlig design för vår webbplats för att stödja alla våra olika besökare, men även våra redaktörer. Nu ser vi fram emot att implementera webbplatsen.”
Ann Öberg, Informatör

Fakta om Åklagarmyndigheten

Åklagarmyndigheten är en svensk myndighet som sedan 1 januari 2005 omfattar alla tidigare lokala och regionala åklagarmyndigheter inom vilka de allmänna åklagarna var anställda. Chef för myndigheten är riksåklagaren. Myndigheten är indelad i 41 åklagarkammare, under chefsåklagare. I storstäderna finns flera åklagarkammare. Det finns också tre utvecklingscentrum i Stockholm, Göteborg och Malmö. Åklagarmyndigheten ansvarar för all åklagarverksamhet i landet med undantag för åklagarverksamheten vid Ekobrottsmyndigheten.

Fakta om projektet

Uppdrag: Förstudie.
Omfattning: Design och kravinsamling.