Mogul

Första hjälpen för konsumenter

Konsumenternas Bank- och finansbyrå och Konsumenternas Försäkringsbyrå har den utmanande uppgiften att hjälpa konsumenter med vägledning om bank-, finans- och försäkringstjänster. Utmaningen handlar om att göra något som uppleves som svårt och tråkigt till lättfattligt och intressant. Nu har de en ny webbplats, producerad av Mogul.

Konsumenternas.se innehåller oerhört mycket information och Mogul har tillsammans med en arbetsgrupp från konsumentbyråerna lagt ner stor möda på att skapa en struktur som gör innehållet lätt att överblicka och hitta i. Resultatet är att sajten byggs upp av ett antal miniwebbar som var för sig behandlar olika produkter och tjänster. 

”Vi har jobbat med Mogul i många år så de har en god kännedom om vår verksamhet, vilket har gjort att vi tillsammans har kunnat förpacka omfattande och komplicerad information på ett enkelt sätt för konsumenten”, säger Angela Olsson, webbansvarig på konsumenternas.se.

Genom miniwebbarna blir det enklare överblicka allt innehåll som berör den fråga man vill ha svar på, samt att hitta alla verktyg som finns för att till exempel jämföra olika bank-, finans- och försäkringsprodukter, göra lånekalkyler och pensionsberäkningar. 

Den grafiska designen har utvecklats till något som vi skämtsamt kallar för ”ultramodern retro”. Ultramodern bland annat för att vi lagt ”frostat glas” som fungerar som textplattor på bilder. Benämningen ”retro” kommer från de illustrerade ikoner som bidrar till att hålla ordning på innehållet. Teckningarna är framtagna av den kända illustratören och formgivaren Ingela P Arrhenius.

Webbplatsen är självklart responsiv och ambitionen har varit att den ska fungera lika bra i mobilen som på datorn. Den nya designen på webben har också inneburit att Konsumenternas grafiska profil har justerats.

Konsumenternas.se är byggd på EPiServer 7.5. EpiServers Block-funktion utnyttjas framför allt till startsidan, vilket innebär att innehållet är enkelt för redaktörerna att både skapa och anpassa. 

Kort om Konsumenternas

Webbplatsen konsumenternas.se drivs av Konsumenternas Bank- och finansbyrå samt Konsumenternas Försäkringsbyrå. Verksamheterna drivs som stiftelser. Bakom Konsumenternas Bank- och finansbyrå står Konsumentverket, Finansinspektionen, Svenska Bankföreningen, Fondbolagens Förening och Svenska Fondhandlareföreningen. Bakom Konsumenternas Försäkringsbyrå står Konsumentverket, Finansinspektionen och Svensk Försäkring.


Fakta om projektet

Uppdrag: Produktion av webbplats.
Omfattning: Kravinsamling, koncept, logisk och grafisk design, teknisk utveckling.
Teknik: EPiServer 7.5, HTML 5, Twitter Bootstrap.