E-handelsrapport

Lyckas med e-handel – en undersökning om utvecklingen i Sverige

Det kan verka märkligt att ingen frågat sig vilka som är de mest kraftfulla framgångsfaktorerna inom e-handel men så är faktiskt fallet. Och det är precis därför vi gjorde det. Vi ställde frågan först i en enkät som gick ut till 300 av de största e-handlarna i Sverige, och sedan följde vi upp med 15 djupintervjuer både för att säkerställa enkät-resultaten och för att få djupare insikter på de frågor som visade sig vara allra viktigast.

Vi hade på känn att vi skulle få reda på mycket intressant, men att de framgångsfaktorer vi fann skulle vara sådana vattendelare mellan stora försäljningsökningar och medelmåttiga hade vi inte kunnat ana. Det gör också detta till en lite annorlunda rapport.

Ingen övning i tolkad statistik

Eftersom resultaten i undersökningen var så tydliga så är detta inte en rapport där du behöver läsa en massa statistik och jämföra den för att förhoppningsvis se några tendenser. Och sen fråga dig vad de tendenserna möjligtvis kan betyda för din verksamhet.

Det här är istället en sådan rapport som svarar på frågeställningen "Ge mig tre-fyra saker jag kan göra för att markant öka försäljningen i min e-handel." Ja, det stämmer. Du kommer att få reda på vilka de fyra nyckelområdena är.

Rapporten publiceras stegvis, med ett kapitel per vecka under den närmaste tiden. Kapitlen samlas här nedan allteftersom.

Innehållsförteckning