alt='Svensk försäkring'

Svensk Försäkring

Svensk Försäkring har tillsammans med informationsrådgivarna Gullers Grupp tagit fram en ny webbstrategi, därefter tillsammans med Mogul vidareutvecklat den till interaktionsdesign och grafisk design samt fortsatt arbeta mer i detalj med funktioner och innehåll.

Resultatet har blivit en webbplats med modern design och avsevärt förbättrad användbarhet och prestanda. Dessutom med mycket tydligare fokusering på vad Svensk Försäkring kan tillföra respektive målgrupp via en enkel navigation och bra hjälpmedel som nyckelord, RSS-flöden och delafunktionalitet för sociala medier.


Om Svensk Försäkring

Svensk Försäkring är de svenska försäkringsföretagens branschorganisation. Medlemmarna utgörs av ett 40-tal företag som tillsammans svarar för mer än 90 procent av den svenska försäkringsmarknaden.