Mogul

Svensk byggtjänst

Mogul byggde tillsammans med Svensk Byggtjänst en e-butik, baserad på Wipcore eNova med betalningar via Payex.

Tillsammans med Mogul har Svensk Byggtjänst utvecklat en e-butik för bland annat böcker, onlinetjänster, bevakningstjänster och prenumerationer. Lösningen är baserad på Wipcore E-nova. För integration mot bakomliggande system och ekonomisystemet har vi använt Microsoft Biztalk. Betalningar går via Payex.

Om Svensk Byggtjänst

 Svensk Byggtjänst arbetar med att samla in och strukturera information som krävs för att planera, konstruera, bygga och förvalta hus och anläggningar. Kunderna är främst arkitektkontor, tekniska konsulter, entreprenörer, fastighetsbolag, företag inom byggmaterialindustrin samt tekniska kontor/konsulter inom offentliga sektorn.