Mogul

Sodexo Serviceportal

För Sodexo Norden har Mogul skapat en Serviceportal med ett app-koncept som gör det möjligt att snabbt skräddarsy portaler för varje enskild kund, baserat på omfattningen på Sodexos serviceåtagande.

Sodexo är ett av Nordens ledande företag inom Service Management-sektorn. Utbudet av tjänster är mycket omfattande och anpassat så att man kan ta hand om samtliga servicebehov en organisation har; reception, städning, restaurang, fastighetsskötsel med mera. Ett ”skall-krav” som kunderna ställer är att det ska finnas digitala verktyg för till exempel beställning, felanmälan och uppföljning.
 

Omfattande och komplexa  krav

Mogul, som känner Sodexos verksamhet väl efter ett mångårigt samarbete, fick i uppdrag att utveckla den nya portalen tillsammans med Lemontree. Kraven på verktyget var omfattande och delvis komplexa, med stora krav på flexibilitet, snabb konfigurering och driftsäkra integrationer med bakomliggande system.

Konceptet som Mogul tog fram för lösningen baseras på samma tänk som appar för smartphones, något som ger stora fördelar när det gäller konfigurering av varje portal samt för användbarheten. Varje app kan optimeras utifrån den tjänst den stödjer – en app för felanmälan består i princip bara av ett formulär och en logg för hanteringen av ärendet, medan en app för bokning av konferensrum är betydligt mer komplex. 

App-konceptet underlättar även uppsättningen av portalerna, eftersom det går snabbt att konfigurera de appar som krävs baserat på det utbud av tjänster kunden har. Tillgången till appar på portalen kan också styras med hjälp av behörigheter. Serviceportalen är byggd på EPiServer. Integrationerna mot bakomliggande system sker via en integrationsmotor som är utvecklad av Lemontree.

År 2012 utsågs Serviceportalen till Best Innovation of the Year inom Sodexo Group.

Kort om Sodexo 

Sodexo Norden har verksamhet i  Sverige, Finland, Norge och Danmark, där man totalt omsätter 7,5 miljarder kronor och sysselsätter 11000 medarbetare. Sodexo Norden är en del av Sodexo Group som ger service till 75 miljoner människor i 80 länder med hjälp av cirka 430000 anställda.

Fakta om projektet

Uppdrag: Produktion av Serviceportal.
Omfattning: Koncept, kravinsamling, logisk och grafisk design, teknisk utveckling.
Teknik: EPiServer, HTML 5, Java.