alt='Kundcase Midroc'

Midroc

För Midroc har Mogul skapat en responsiv webblösning med EPiServer som CMS-plattform. Projektet innefattade både koncept och programmering.

För Midroc har Mogul utvecklat en webblösning för samtliga företag i koncernen, baserad på EPiServer. Ett gemensamt ramverk med ett antal moduler gör det möjligt att enkelt skapa olika webbplatser som baseras på en enhetlig grund men ändå ger utrymme för vissa individuella anpassningar.
Detta gör att man får en kostnadseffektiv miljö både vad gäller utveckling och förvaltning. 

Om Midroc

Midroc Europe är en del av den internationella Midrocgruppen som ägs av affärsmannen Mohammed Al Amoudi. Koncernen har cirka 3 000 medarbetare och utvecklar bolag som har tjänster inriktade på fastighets-, bygg-, industri- och miljösektorn.