Mogul

Cartesia

Cartesias webbplats är en mobilanpassad sajt där samtliga kunder möts av den kommunikation just de behöver. Moguls prototypprocess har underlättat de strategiska vägvalen.

När samarbetet mellan Cartesia och Mogul påbörjades under hösten 2012 ville Cartesia att den nya sajten skulle stödja företagets affärsmål och säljprocess, samt ha en funktionalitet anpassad till Cartesias breda kundkrets. "Sedan senaste versionen av webbplatsen, som hade några år på nacken, har verksamheten både utvecklats och vuxit. Därför behövde vi en ny modern sajt som reflekterade nuet och Cartesias roll som marknadsledande inom Geografisk IT" säger Anders Haraldsson, Marknadschef på Cartesia.

Till att börja med inleddes ett förarbete med fokus på Cartesias befintliga kravspecifikation genom vilken företagets behov, syften och vision kommunicerades. 

"Arbetet med Cartesia är baserat på Moguls prototypprocess där kundens syfte och framtidsbild kontinuerligt bearbetas genom en iterativ process med fokus på användarbehoven", säger Hasse Boderos, konceptutvecklare och webbstrateg på Mogul. "Det är viktigt att upprätthålla ett tätt samarbete mellan kunden som kan sin verksamhet bäst, och vi på Mogul som vet hur man bäst kommunicerar i de digitala kanalerna". 

I de inledande stadierna utvecklades kundens usprungliga kravspecifikation för att säkerställa att den tillgodosåg verksamhetsyftena men även användarbehoven. Cartesia har ett brett verksamhetsområde där flera olika brancher ingår, och man ville därför kunna tala fokuserat till de olika sektorerna. Den nya webbplatsen skulle även kunna kommunicera på produktnivå, samt reflektera de tidigare arbeten som Cartesia gjort genom så kallade kund-case. 

"Ofta kommer kunden till oss med en tydlig vision och väldefinierade effektmål. Vår uppgift på Mogul är att se till att dessa omsätts till verklighet och att användarbehoven samtidigt blir mötta och helst överträffas. Vi fokuserar på hur användarna tillgodogör sig information samt när och på vilket sätt denna porcess sker", förklarar Hasse Boderos. 

När kravbilden var tydligt definierad påbörjades arbetet med så kallade wireframes - klickbara prototyper för navigeringen på sajten. Dessa ger kunden en god uppfattning om sajtens struktur och funktion, och trådmodellen gör det enkelt att tidigt korrigera det som eventuellt inte känns helt rätt. I Cartesias fall gjordes en del ändringar för att lämna ytterligare plats för produktfokus på sidorna. 

"Wireframes konkretiserar idéer och ger ett bra underlag för vidare diskussioner kring vilken nytta en sajt ska ha för användaren och vilken effekt sajten ska få", berättar Frida Morberg, interaktionsdesigner på Mogul. "När kunden ser idéerna ta form kan nya vägval uppstå och strategiska beslut tas."

Redan i de tidiga stadierna av arbetet med wireframes kunde den grundläggande tekniska utvecklingen i EPiServer CMS påbörjas. Detta är en del av Moguls agila tillvägagångssätt där olika delar av utvecklingen sker simultant istället för via ett kronologiskt överlämnande mellan de olika faserna. Detta är både kostnadseffektivt och en del av den agila kvalitetssäkringen. 

"När sajtstrukturen väl var på plats levererade vi konceptet för den grafiska designen i form av startsidan och en undersida", säger Marcus Rydling, Art Director på Mogul. "Eftersom Cartesia hade en ny grafisk profil att arbeta utifrån var det denna som också låg till grund för arbetet med webbplatsens uttryck och design.

Ett av de viktigaste målen med projektet var att göra webbplatsen mobilanpassad. 

"Vi förespråkar nästan uteslutande den responsiva designen som teknologi för mobilanpassning", förklarar Hasse Boderos. "Den responsiva designen möjliggör att webbplatsen visas optimalt i alla enheter, oavsett skärmstorlek. Det är oerhört viktigt eftersom det mobila surfandet hela tiden ökar." 


Om Cartesia

Cartesia är marknadsledande i Sverige inom verksamhetsnära Geografisk IT. Vi brinner för att i nära samverkan med våra kunder utveckla metoder och lösningar för att skapa långsiktiga förbättringar för företag, miljö, samhälle och människor.