Mogul

BlueSteps kunder har fått en egen entré

BlueStep har fått två nya responsiva webbplatser för att skapa tydligare kommunikation till sina besökare.

En av utmaningarna för BlueStep var att kommunikationen på deras hemsida riktade sig till flera olika målgrupper på en och samma gång vilket gjorde det svårt för användarna att hitta den information som de sökte. Det var viktigt att rätt information enkelt kunde hittas av rätt målgrupp. BlueSteps spar- och lånerbjudanden behövdes lyftas fram och presenteras på ett utbildande och lättförståeligt sätt.

En webbplats blev två
Genom att separera konsumentinformation från företagsinformation har BlueStep nu en tydligare kommunikation till sina olika användare. En konsumentwebb som fokuserar på kundernas behov och produkter med nya guider och tydliga exempel. En andra webbplats där BlueStep är i fokus och har information om styrelsen, nyheter, personal, partners och finansiella rapporter med mera. Båda sidorna är responsiva så att kunderna får den bästa användarupplevelsen oavsett vilken enhet de använder sig utav.

”Moguls förståelse för vår branschs unika logik och våra kunders behov tillsammans med en konstruktiv och utmanande dialog gjorde att vi valde dem”
- Charles Lumley, Web Manager at BlueStep Finans AB.

Utvecklingen av BlueSteps publika webbplatser startade med en förstudie som innehöll intervjuer med nyckelpersoner för att både identifiera användarnas och organisationens behov. Utifrån det skapades prototyper för att testa olika interaktionskoncept och efter det arbetades det fram ett grafiskt uttryckt. Genom att arbeta med skisser och prototyper blir det enklare att kommunicera kring design och funktionalitet med olika intressenter.

Ta en titt på BlueSteps hemsida.  

Kort om BlueStep
BlueStep startade 2005 och är ett kreditmarknadsbolag vänder sig till människor som ofta inte kan ta lån hos en traditionell bank. BlueStep är ett svenskt företag som står under Finansinspektionens tillsyn och deras sparkonton omfattas av den statliga insättningsgarantin.

Uppdrag: Ny responsiv webbplats med modern kundcentrisk design
Omfattning: Förstudie, interaktions- och grafisk design, teknisk utveckling, införande, förvaltning/support
Teknik: EPiServer 7.5, REST-koppling mot affärssystem