Mogul

Bisnode, Face to Face

Bisnode Marknads kunder efterfrågade ett verktyg som ger stöd till fältsäljare som arbetar med kampanjer i till exempel köpcentrum och bostadsområden. Kraven var att en kampanj skulle kunna administreras centralt och sedan distribueras till en säljkår via en läsplatta.

Säljarna skulle i sin tur enkelt kunna hämta komplett information om en kund med hjälp av till exempel ett telefonnummer.  För att kunden enkelt ska kunna verifiera att uppgifterna som hämtas är riktiga krävdes också att lösningen hade en enkel funktion för signering av kund.

Webbaserad molntjänst

Moguls lösning är skapad på plattformen Liferay, bland annat för att enkelt kunna tillgodose kraven att man i adminstrationsdelen enkelt ska kunna skapa olika roller och behörigheter för kunderna. Säljarnas verktyg är en webbaserad molntjänst som är tillgänglig via en app på läsplattan.  För identifiering av prospect finns  en koppling i webbapplikationen och Bisnode Marknads databaser. Säljaren anger personnummer eller telefonnummer och får tillbaka en komplett personprofil som kunden kan verifiera genom en signatur direkt på läsplattan.

Resultatet är en applikation med bland annat följande fördelar:
  • Bisnodes kund kan själv göra alla anpassningar av verkyget. 
  • Fältsäljare får större rörelsefrihet eftersom de inte är låsta till en dator. 
  • Förenklar och effektiviserar: mer fokus på försäljningen- mindre på faktainsamlingen. 
  • Korrekt information som ger bättre underlag för fortsattbearbetning.
  • Minimerar tidsödande manuell komplettering avuppgifter.
  • Snabb återkopplande statistik underlättar löpandejusteringar. 

Fakta om Bisnode

Bisnode är Europas ledande leverantör av digital information, med verksamhet i 17 länder i europa och drygt 3000 anställda. Koncernen erbjuder kredit-, marknads- och affärsinformationslösningar som hjälper över 200000 företag att minimera riskerna, maximera försäljningen och ta bättre affärsbeslut. 

Fakta om projektet

Uppdrag: Förstudie, design samt projekt för att skapa backend- och frontendapplikationer.
Omfattning: Design, informationsarkitektur, systemarkitektur, teknisk utveckling. 
Teknik: Liferay, Java, MySQL, HTML 5