Mogul

Företagskultur

Vår företagskultur

På Mogul skapar vi tillsammans vår företagskultur. Det räcker inte bara med att vara kompetent för att vara en av oss. Att våga utmanas och vara villig att göra det lilla extra för våra kunder och partners är något vi värdesätter och ser som en förutsättning för att utveckla våra medarbetare och skapa mervärde för Mogul som bolag.

Vi tror på att skapa en god arbetsmiljö för våra medarbetare och att ha en företagskultur där vi vågar vara oss själva. I en sådan miljö mår vi bra och gör också bra ifrån oss. Vi uppmuntrar våra medarbetare till innovativt tänkande och vi drivs av en nyfikenhet för vad våra medarbetare kan tillföra för att lösa de spännande möjligheter vi står inför. Engagerade medarbetare skapas genom delaktighet och en öppen kommunikation. Dessa delar ser vi som en förutsättning för ständig utveckling i företaget och möjliggör att vi kan vara i framkant med nyskapande digitala lösningar.

Vår företagskultur grundas i våra värdeord som vi tillsammans tagit fram. Våra värdeord vägleder oss i vårt dagliga arbete och håller ihop Mogul. Vi strävar efter att värdeorden ska vara starkt förknippade med Mogul som företag, eftersom vi verkar utifrån dessa, både internt och externt mot kund och partners.

  • Vi ska vara nyskapande inom digitala lösningar.
  • Vi ska visa engagemang i det vi gör och skapa arbetsglädje, vilket är en förutsättning för att kunna göra ett bra arbete tillsammans och för att realisera den digitala teknikens fulla potential och leverera tjänster med hög kvalitet.
  • Vi ska vara trovärdiga, vilket vi blir genom att vara transparanta i vår kommunikation. Vi har inga hemligheter för varandra eller för våra kunder.