Heia Heia
Nyhet - 03 oktober 2012

Mogul uppmärksammas för hälsotänk av HeiaHeia

HeiaHeia, en onlinetjänst för att registrera träning, uppmärksammar Mogul som ett gott exempel på hur företag kan använda tjänsten i sitt hälsoarbete. Mogul anordnar sedan 2011 träningsutmaningar som ett led i att inspirera medarbetarna till regelbunden fysisk aktivitet för att må bra. Allt med HeiaHeia som bas.

På en arbetsplats ska man trivas och må bra och då är självklart även de anställdas hälsa en viktig faktor. För att tydliggöra hälsotänket startades Mogul Sports Club 2011 med målet att inspirera och hjälpa varandra till en mer aktiv livsstil.

HeiaHeia blev den valda plattformen när det hela kickstartades med en träningsutmaning. Utmaningen gick ut på våra tre stora kontor - Stockholm, Göteborg och Belgrad - tävlade mot varandra om vilket kontor som har de mest aktiva medarbetarna. Medarbetarna registrerar själv sina aktiviteter och träningspass i HeiaHeia där den samlade statistiken per kontor sedan kan utläsas.

Positiva effekter av HeiaHeia

Ytterligare två utmaningar har genomförts och användandet av HeiaHeia har fört positiva effekter med sig, både hälsomässigt och socialt. Bland annat har medarbetare hittat nya träningskompisar när de upptäckt att de håller på med samma aktivitet. För andra har HeiaHeia blivit en inspiration i att hitta tid för fysisk aktivitet, i och med att man ser hur andra i samma livssituation gör för att få in träning i sin vardag.

En av Moguls medarbetare om HeiaHeia och Mogul Sports Club

"Jag tycker att attityden mot träning har förändrats, på ett positivt sätt. Fler försöker få in fysisk aktivitet i sin vardag genom att promenera eller cykla istället för att åka bil eller buss. Man behöver inte alltid gå till gymmet för att träna. I HeiaHeia ser man varandras träning vilket ger nya idéer för en själv sig samtidigt som man lär sig något om sina kollegors intressen. Man får nya saker att prata om vid kaffemaskinen eller på lunchen!"